Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Spoločnosť Altaterra Kft. rešpektuje a chráni vaše súkromie. Spoločnosť Altaterra je zodpovedná za zhromažďovanie, ukladanie a spracovanie vašich údajov. Vaše informácie používame na vylepšenie našich produktov a získavanie informácií, ktoré by nám mohli pomôcť zlepšiť naše webové stránky. Niektoré informácie od vás žiadame priamo a niektoré sú zhromažďované automaticky. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Altaterra Kft., budú uložené na serveri v Európe a budú spracované v súlade s miestnymi právnymi predpismi. 

Účel spracovania osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Altaterra Kft., a údaje zozbierané na našich digitálnych platformách budú použité na zvýšenie prehľadu o spotrebiteľoch a na riadenie príslušnej komunikácie a ponúk na všetkých kontaktných miestach našej spoločnosti, ktoré môžete mať k dispozícii. Údaje sa môžu použiť aj na vývoj produktu. 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom na účely ich spracovania na vyššie uvedené účely je udelený len dôveryhodným zamestnancom spoločnosti Altaterra Kft. (alebo našim spracovateľom údajov). Spoločnosť Altaterra Kft. nezverejní vaše osobné údaje vrátane vašej e-mailovej adresy žiadnej tretej strane. Okrem toho spoločnosť Altaterra Kft. neposkytuje iným spoločnostiam prístup k vašim registrovaným informáciám. 

Osobné údaje, ktoré ste predložili alebo ktoré zhromaždila spoločnosť Altaterra Kft., môžu byť poskytnuté tretej strane, súdu, vládnemu orgánu, regulačnému orgánu, orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak je to nariadené na základe zákonných alebo regulačných požiadaviek. 

Komunikácia 

Spoločnosť Altaterra Kft. vám pošle marketingové a servisné správy a ponuky prostredníctvom e-mailu, SMS alebo iného relevantného kanála prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste poskytli. 

Vymazanie vašich osobných údajov a odstúpenie od súhlasu

Ak už nechcete dostávať tento druh komunikácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu v e-maile alebo podľa pokynov v SMS.

Máte kedykoľvek právo požiadať o informácie o tom, ktoré údaje o vás spoločnosť Altaterra Kft. uchováva, ak pošlete svoju žiadosť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vaše údaje budú tiež vymazané, ak nebudú používané počas 6 mesiacov, ak váš profil nie je aktívny alebo ak sa údaje nedajú použiť na účely, s ktorými ste súhlasili pri poskytovaní svojich údajov. 

Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súhlas s používaním údajov

Spoločnosť Altaterra Kft. môže priebežne a podľa vlastného uváženia revidovať a aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlas s používaním údajov. Revidované verzie budú zverejnené na internete. Spoločnosť Altaterra Kft. preto odporúča, aby ste si pravidelne prečítali našu politiku v oblasti ochrany súkromia.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky v oblasti ochrany súkromia, obráťte sa na spoločnosť Altaterra na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Táto politika v oblasti ochrany súkromia bola naposledy aktualizovaná v januári 2018